Συστήματα παρακολούθησης (CCTV)

Συστήματα παρακολούθησης (CCTV)

Τα συστήματα παρακολούθησης είναι ισχυρά εργαλεία για την ασφάλεια ή την εποπτεία ενός χώρου. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, εγκαθιστούμε κλειστά κυκλώματα εικόνας, υψηλής αξιοπιστίας και πρακτικότητας που πραγματικά σας λύνουν τα χέρια. Γιατί σας προσφέρουν, τη δυνατότητα παρακολούθησης οποιοδήποτε χώρου θέλετε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν βρίσκεστε, μέσο ADSL γραμμής ή ακόμα και μέσο κινητού (Windows mobile).