Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης (Access Control) είναι απαραίτητα για να ελέγχουμε τη πρόσβαση προσώπων και οχημάτων σε κάποιους χώρους. Το κυριότερο πλεονέκτημά τους είναι ότι, επιτρέπει σε συγκεκριμένα άτομα να εισέρχονται και να εξέρχονται στους χώρους αυτούς. Η ελεύθερη πρόσβαση επιτυγχάνεται με την αναγνώριση κάρτας ή κωδικού, δακτυλικού αποτυπώματος ή ακόμα και του οφθαλμού. Υπάρχει δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής των συμβάντων μέσο Η/Υ, με αναλυτική κατάσταση των ατόμων που έχουν πρόσβαση.